PROJEKTA ATBALSTS

***
ETNA DESIGN
20-05-AL23-A019.21061-000009
ETNA DESIGN ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 20-05-AL23-A019.21061-000009 ir iegādājies divkomponentu poliuretāna izsmidzināšanas iekārtas un divkomponentu sveķu uzklāšanas iekārtas komplektu.
 .


***
Ar ierobežotu atbildību "ETNA DESIGN" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par inkubācijas atbalstu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana. Līguma Nr. SKV-L-2021/294.


***
Projekts īstenots Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” finansējuma ietvaros.