PROJECT SUPPORT

***
ETNA DESIGN
20-05-AL23-A019.21061-000009
ETNA DESIGN ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 20-05-AL23-A019.21061-000009 ir iegādājies divkomponentu poliuretāna izsmidzināšanas iekārtas un divkomponentu sveķu uzklāšanas iekārtas komplektu.
 .


***
Limited Liability “ETNA DESIGN” has signed an agreement with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.
Promoting foreign trade. Contract Nr. SKV-L-2021/294.


***
Projekts īstenots Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” finansējuma ietvaros.